​​​​ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว  ​

 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

< July 2019 >
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
 1 
  กิจกรรมทำบุญครบรอบ 25 ปี คณะเกษตรศาสตร์ฯ
  ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2561
 2 
  การประชุมเชิงวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562
 3 
 4 
  ประธานในพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 20
 5 
  ต้อนรับองคมนตรี
  ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ
 6 
 7 
 8 
  ประชุมคณะกรรมการประเมิน ม. ราชภัฏอยุธยา
 9 
  ประชุมคณะกรรมการประเมิน ม. ราชภัฏอยุธยา
 10 
 11 
  ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562
 12 
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2562
 13 
 14 
  ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 9/2562
  ร่วมโครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัย ภาคภูมิใจนเรศวร (Power Cheer)
 15 
  ประชุมผู้บริหาร ประจำปี 2562
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 13/2562)
 16 
  คณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904
 17 
 18 
  ประชุมคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ครั้งที่ 3
 19 
  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 20 
  การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับมัธยมศึกษา "ดาวรุ่งลูกทุงนเรศวร" ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ ประจำปี 2562
  สวดมนต์เย็น - คณะมนุษย์
 21 
  ประชุมรองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย (ทรคท.)
 22 
  ประชุมรองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย (ทรคท.)
 23 
  ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562
 24 
  วมงานเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและประเมินติดตามผลการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 10/2562
 25 
 26 
  พิธีมอบเกียรติบัตรและร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 82
 27 
  ร่วมพิธีเปิดและมอบรางวัลงาน NU Run
 28 
  พิธีทำบุญตักบาตรถวานพระราชกุศลฯ
  พิธีลงนามถวนพระชัยมงคล
 29 
  ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 07/2562
 30 
 31 
  ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 7/2562
 1 
 2 
 3 
 4